Sterownik adaptacyjny - eCoal.pl

Innowacyjne rozwiązanie

Sterownik umożliwia płynną regulację pracy kotła w zakresie od kilku kW do mocy znamionowej - stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym pracy kotła.

Sterownik dobiera optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin. Parametry spalania dobierane są automatycznie bez żadnych działań serwisowych, czy obsługowych.

Sterownik spełnia dwie podstawowe funkcje:

Jest regulatorem procesu spalania - dobiera odpowiednie proporcje paliwa i powietrza w celu uzyskania optymalnego spalania.

Jest regulatorem mocy kotła - dobiera odpowiednią ilość paliwa w celu uzyskania temperatury zadanej wody wypływającej z kotła.

Główny algorytm sterowania

Ustalenie temperatury zadanej wody z kotła
  • przez wbudowany regulator pogodowy
  • przez wbudowany regulator dobowy
  • przez ustawienie ręczne
Regulacja mocy kotła
  • ilość podawanego paliwa jest określana na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury wody wypływającej z kotła
Regulacja ilości powietrza
  • ilość podawanego powietrza jest określana na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury spalin wylotowych, a sposób sterowania procesem spalania w zależności od temperatury spalin jest przedmiotem zgłoszenia patentowego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Cechy sterownika eCoal.pl

sterownik dobiera optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin

parametry spalania są ustalane automatycznie przez sterownik – serwis i obsługa nie może ich ustawiać ani zmieniać

ciągła praca kotła – w zakresie mocy już od 5 kW

przechodzenie w stan podtrzymania żaru odbywa się tylko w sytuacjach wyjątkowych

możliwość spalania gorszych gatunków węgla

ustawianie parametrów serwisowych pracy regulatora oraz kalibracja czujników za pomocą komputera

możliwość zapisywania w pamięci sterownika alarmów i innych zdarzeń - ułatwia to bardzo prace serwisowe

możliwość zapisywania w pamięci sterownika parametrów pracy kotła - te informacje mogą służyć do rozpatrywania reklamacji

możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla centralnego ogrzewania w cyklu dobowym i tygodniowym

możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla ciepłej wody użytkowej w regulatorze CWU i pogodowym w cyklu dobowym i tygodniowym

możliwość zdalnego ustawiania parametrów pracy sterownika z każdego miejsca na świece przy pomocy przeglądarki internetowej

aktualizacja oprogramowania przez internet