W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku

Polityka prywatności

Ważne informacje dotyczące RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Elektro-System s.c. z siedzibą w Kutnie, ul. Rychtelskiego 5,
z którym można sie skontaktować pod adresem: ado@elektro-system.com

Przetwarzanie danych osobowych

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu :
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
  • obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierujecie (np. przez formularz kontaktowy),
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu :
  • marketingu produktów lub usług własnych,
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,
 3. na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj. :

 1. w zakresie realizacji zawartej z administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
 3. w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Sposób i kategorie pozyskiwanych danych

 1. Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu,
 2. Część danych może pochodzić z publicznych ewidencji i rejestrów (CEIDG, KRS itp.),
 3. W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

Komu możemy przekazywać dane ?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności : upoważnienia pracownicy i współpracownicy Administratora, urzędy skarbowe, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. IT).

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione ?

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe :

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twoje imię i nazwisko, adres email oraz login i hasło jakich będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas dodawania sterownika
Zanim będziesz mógł skorzystać z usługi Zdalnego Dostępu poprosimy cię o dane dotyczące miejsca zainstalowania sterownika oraz dane dotyczące posiadanej instalacji centralnego ogrzewania. Dane te nie są obowiązkowe.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, a dokładniej Twój adres IP.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.

Dane dotyczące Twojego sterownika mogą zostać udostępnione publicznie jeśli skorzystasz z opcji Udostępnij sterownik publicznie. W innym przypadku nie będą wykorzystane.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do prowadzenia statystyk, wyświetlania liczby użytkowników na stronie oraz użytkowników zalogowanych.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez zakładkę Kontakt możesz oczekiwać, że odpiszemy na email który podałeś w formularzu.

Jeżeli wybrałeś opcję Powiadamianie na email będziesz od nas otrzymywać drogą emailową alarmy zarejestrowane przez sterownik.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Edycja konta, możesz wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Po wybraniu Usuń konto możesz usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka zawierają informację jaki język strony jest przez Ciebie preferowany.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Zarówno nasz serwer jak i wszystkie nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Więcej informacji o bezpieczeństwie uzyskasz w dziale: Bezpieczeństwo danych.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Elektro-System s.c.
Rychtelskiego 5
99-300 Kutno

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o skorzystanie z sekcji Kontakt.