W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku

Contact

Elektro-System s.c.

Serwis: ul. Wyszyńskiego 13
Produkcja: ul. Rychtelskiego 5
99-300 Kutno

tel.: (+48) 574 443 555

pracujemy w godzinach
pon-pt 8-16

NIP: 775-20-37-883
REGON: 611 001 222

www.elektro-system.pl

Send us
a message

Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Elektro-System s.c. z siedzibą w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, z którym można sie skontaktować pod adresem: ado@elektro-system.com
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), za które Administrator uznaje: - udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 3. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez Administratora odpowiedzi na korespondencję.
 4. Moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 5. Mam prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 6. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.