Moduł radiowy do eCoal.pl i bruli.pl v3.5

Moduł umożliwia zdalne zarządzanie sterownikami przeznaczonymi do sterowania kotłów wodnych na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym. Moduł umożliwia rozbudowę systemu m.in. o możliwość niezależnego zarządzania ciepłem w pomieszczeniach. Instalacja jest bezprzewodowa. See more

PELLO v3.5

Sterownik adaptacyjny

Pello to sterownik do zarządzania kotłami peletowymi. Sterownik posiada przejrzysty wyświetlacz dotykowy ułatwiający poruszanie się po menu. Zastosowane algorytmy spalania zapewniają łatwy obsługę oraz maksymalną automatyzację procesu spalania. Zintegrowany moduł internetowy pozwala na zarządzanie sterownikiem zdalnie za pomocą komputera czy urządzeń mobilnych. See more

eCoal.pl v3.5

Sterownik adaptacyjny

eCoal.pl jest sterownikiem przeznaczonym do sterowania kotłów wodnych na paliwo stałe. Sterowanie polega na ciągłej pracy dwóch regulatorów – jednego dostosowującego ilość podawanego paliwa do zapotrzebowanej mocy oraz drugiego dostarczającego ilość powietrza w sposób zapewniający optymalne spalanie. Sterownik powstał przy udziale Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

See more

bruli.pl v3.5

Internetowy sterownik kotła

bruli.pl jest regulatorem kotła przeznaczonym do sterowania kotłów wodnych na paliwo stałe z podajnikiem automatycznym. Bruli.pl jest internetowym sterownikiem kotła - umożliwia zdalną obsługę i ustawienie parametrów pracy sterownika z każdego miejsca na świecie przy pomocy przeglądarki internetowej.

See more

DEFRO Smart II

n-line boiler dictionary

DEFRO SMART II jest regulatorem kotła przeznaczonym do sterowania kotłów wodnych na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym. SMART II jest internetowym sterownikiem kotła - umożliwia zdalną obsługę i ustawienie parametrów pracy sterownika z każdego miejsca na świecie przy pomocy przeglądarki internetowej. See more

eCoal.pl

Adaptive controller

eCoal.pl is a controller designed for water boilers for solid fuel. The control consists in continuous operation of two regulators - one adjusting the fuel supply amount to the demand for power and a second delivering air to ensure optimum combustion. The controller was created with the participation of the Institute for Chemical Processing of Coal.

See more

bruli.pl

n-line boiler dictionary

bruli.pl boiler controller is designed to control water boilers for solid fuel with automatic feeder. Bruli.pl is an on-line boiler controller - allows to remotely control and set the parameters of the controller from anywhere in the world using a web browser.

See more