W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku

Nowy sterownik to nowe możliwości

Platforma sprzętowa została całkowicie przebudowana, dając nowe możliwości, nieosiągalne dla sterownika poprzedniej generacji.

Teraz możesz zarządzać swoim kotłem z dowolnego miejsca, z komputera bądź z urządzeń mobilnych z system Android.

Innowacyjne rozwiązanie

Analiza trendów temperatury spalin
Opatentowana technologia spalania we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla

Spalanie grupowe®
Opatentowana technologia spalania - autorskie rozwiązanie firmy Elektro-System s.c.

Półautomatyczna regulacja procesu spalania
Sterownik dobiera automatycznie optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin. Użytkownik musi jedynie ustawić moc dmuchawy dla dwóch zdefiniowanych poziomów mocy kotła.

Platforma eSterownik.pl®
Zdalny dostęp do sterownika za pomocą urządzeń mobilnych oraz dowolnego komputera z systemem Windows, Mac, Linux.

Nowa platforma sprzętowa, dużo większe możliwości

 • obsługa 4 pomp
 • obsługa zaworu 4D
 • panel operatorski z graficznym wyświetlaczem OLED
 • możliwość podłączenia większej ilości wyświetlaczy OLED
 • 9 pomiarów temperatury
 • wejście zabezpieczenia STB
 • możliwość podłączenia czujnika otwarcia klapy
 • możliwość podłączenia czujnika zerwania zawleczki
 • wyjście sygnalizacji alarmowej
 • interfejs CAN do podłączenia paneli operatorskich

Internet

 • pełne wsparcie protokołu DHCP
 • prosta konfiguracja z platformą eSterownik.pl (parowanie urządzenia z platformą jednym kliknięciem)
 • prosta aktualizacja oprogramowania sterownika (aktualizacja OTA)
 • gromadzenie i dostęp do danych tylko w chmurze (możliwość przeglądania wykresów, alarmów nawet bez podłączonego sterownika do platformy)

Komunikacja radiowa

 • bezpieczna i szyfrowana komunikacja radiowa – AES128
 • obsługa bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności
 • obsługa bezprzewodowych głowic termostatycznych – zarządzanie temperaturą w każdym pokoju
 • prosta konfiguracja urządzeń bezprzewodowych
 • duży zasięg radiowy

Spalanie grupowe w kotłach centralnego ogrzewania
z palnikiem automatycznym zasilanym paliwem stałym

Spalanie paliw stałych w kotle z palnikiem automatycznym jest procesem bardzo trudnym, zarówno ze względu na niejednorodność paliwa pod względem fizycznym np. wielkość cząstek - uziarnienie, jak i zmienność parametrów fizykochemicznych istotnych dla procesów spalania.
Szczególnie trudnym paliwem jest paliwo węglowe, którego właściwości zależą nie tylko od źródła pochodzenia – kopalni, ale nawet od pokładu z którego jest wydobywane. Proces spalania paliwa węglowego w automatycznych kotłach jest procesem stochastycznym.

W znanych rozwiązaniach w kotłach automatycznych na paliwo stałe dawkowanie paliwa, a przez to i spalanie traktowane jest jako proces ciągły. Oznacza to, że podajnik pracuje w regularnych i powtarzalnych cyklach pracy i postoju, a zmiana mocy odbywa się wyłącznie przez zmianę proporcji czasu pracy i czasu postoju podajnika, co w żadnym wypadku nie wpływa na regularność powtórzeń.

Wadą podejścia do procesu dawkowania paliwa jako procesu ciągłego – a przez to i spalania – są potężne problemy z dobieraniem proporcji paliwa i powietrza ze względu na procesy stochastyczne procesu spalania oraz to, że podawane są kolejne porcje paliwa w tak niewielkiej odległości czasowej od siebie, że nie można ocenić czy poprzednia dawka uległa dopaleniu. Znaczące wydłużanie czasu między podawaniami zawsze musi się wiązać, dla uzyskania odpowiedniej mocy kotła, ze znaczącym wydłużeniem czasu podawania dawki co powoduje chwilową stratę niezupełnego spalania widoczną w postaci dymu.

W wyniku badań procesów spalania w kotle automatycznym na paliwo stałe nieoczekiwanie stwierdzono, że podejście do procesu dawkowania paliwa – a przez to i spalania – jako procesu impulsowego (dyskretnego) pozwala dokonać oceny, czy poprzednia dawka uległa dopaleniu.
Zmiana traktowania procesu dawkowania paliwa – a przez to i spalania – nie jako procesu ciągłego tylko impulsowego jest zmianą rewolucyjną. Realizacja nowego sposobu sterowania polega na grupowym powtarzaniu cykli podawania i krótkiego postoju podajnika, po których następuje długa przerwa pozwalająca na dopalenie dostarczonego wcześniej paliwa, a moment dopalenia określany zostaje na podstawie analizy trendów temperatury spalin.

Fig.1 – klasyczny sposób podawania paliwa
Fig.2 – grupowe podawanie paliwa

Dla ułatwienia obsługi zostało zdefiniowanych 5 mocy (8 kW, 12 kW, 16 kW, 20 kW i 25kW) z jakimi może pracować kocioł. Każdą z mocy charakteryzuje odpowiednia ilość podawanego paliwa cyklu. Użytkownik musi jedynie dobrać obroty dmuchawy dla wybranych przez siebie mocy.

Algorytm regulatora przełącza kocioł pomiędzy dwoma zdefiniowanymi mocami (między minimalną i maksymalną mocą) w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Wybór dwóch (pary) mocy należy do użytkownika. Jeśli kocioł ma pracować z jedną mocą należy ustawić moc min i max na tą samą moc. Parametry podtrzymania pozostają standardowe.

Zaletą nowego podejścia jest optymalizacja procesu spalania paliw stałych dla różnych typów kotłów, różnych podajników i dmuchaw.