User profile

seba

Kutno

 

Registration: 2010-11-10 08:40

Login: 2019-09-12 13:57

Devices: 5

Topics: 53

Posts: 1355

user posts 
First pagePrevious page1 / 15Next pageLast page
2019-08-28 10:50 Topic: Pello v3.5 » *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian ***
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.30.5
Data: 2019-08-27

Opis zmian:
 * Dodano obsługę modułów rozszerzeń MR3 - dodatkowe 4 obwody CO
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.24

2019-08-28 10:48 Topic: eCoal.pl v3.5 » *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian ***
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.30.4
Data: 2019-08-27

Opis zmian:
 * Dodano obsługę modułów rozszerzeń MR3 - dodatkowe 4 obwody CO
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.2.7
Wersja panela LCD dla sterownika eCoal-B: 2.0.1.9

2019-07-02 20:30 Topic: eCoal.pl v3.5 » Co zrobił sterownik
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Od godziny 13:01 nastąpiło 7 razy wyłączenie sterownika. Po powrocie napięcia sterownik wznawia pracę od cyklu podtrzymania.
2019-04-14 14:05 Topic: Sklep esterownik.pl » Głośna Głowica termostatyczna TH2 M30x1.5
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Czy buczenie dotyczy tylko sytuacji gdy głowica zmienia swoje położenie (raz na 2 minuty) czy dźwięk wydobywa się ciągle? Jak długo trwa to buczenie głowicy?
2019-04-09 08:12 Topic: Pello v3.5 » Aktualizacja oprogramowania
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
kaluzas zobacz teraz...
2019-04-03 14:49 Topic: Pello v3.5 » *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian ***
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.28.15
Data: 2019-04-03

Opis zmian:
 * Dodano rejestrację parametru temperatura podajnika
 * Zwiększono zakres ustawień parametru Dawka paliwa podczas rozpalania
 * Poprawniono działanie wykrywania otwartego okna w pokojach
 * Zmieniono tryby pracy wetylatora wyciągowego: Wyłączony, Stała prędkość, Tryb automatyczny
 * Poprawiono komunikację z panelem LCD

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.22

2019-03-04 08:54 Topic: eCoal.pl v3.5 » czujnik bt1
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Tak, możesz dowolnie skonfigurować czujnik wew lub zewn.
2019-03-04 08:53 Topic: bruli.pl » Kilka Pytań Bruli v 3.5
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
To nie błąd w aplikacji - tylko parametr, który nie powinien być wyświetlany w aplikacji.
2019-03-04 08:03 Topic: bruli.pl » Kilka Pytań Bruli v 3.5
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Zauważ, że schemat ciągle się powtarza. Spada temp. na powrocie, również na zasilaniu. Dzieje się to dokładnie w momencie dogrzania temp. w zasobniku CWU. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Mało prawdopodobne, że jest to problem z czujnikiem powrotu - po spadku temp. na powrocie o 20 deg w ciągu 1 minuty wzrost temp. do poprzedniego poziomu następuje w ciągu 3-4 minut.
Wystarczy prosty test - wyciągnąć wtyczkę od pompy CWU na minutę, zobaczymy co się stanie z temp. powrotu.
2019-03-03 20:19 Topic: bruli.pl » Kilka Pytań Bruli v 3.5
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Jak słusznie zauważyłeś spadek temp. powrotu związany jest również ze spadkiem temp. na kotle. Wyłączenie pompy CO1 dało by raczej odwrotny skutek - wzrost temp. na kotle a nie spadek. Szukałbym raczej powiązania z pompą CWU - zauważ, że zawsze po osiągnięciu temp. zadanej w zasobniku CWU następuje spadek temp. powrotu.
dodane 2019-03-03 20:19Może spadek temp. powrotu to następstwo wyłączenia pompy CWU po dogrzaniu zasobnika (wtedy również powrót masz wysoki) - spada temp. na powrocie i powtórnie załącza się pompa CWU aby chronić powrót.
2019-02-21 11:01 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Ten plugin obsługuje tylko sterowniki w wersji 3.5
2019-02-18 11:15 Topic: eSterownik.pl » Konfiguracja zdarzeń
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Wizualizacja na stronie esterownik (schemat) nie jest odświeżana w czasie rzeczywistym. Dane są aktualizowane co kilka sekund, więc nie masz co mierzyć stoperem przez jaki czas załączone są urządzenia patrząc w ekran.
2019-01-29 22:05 Topic: eCoal.pl v3.5 » Temperatura obiżona za zaworem 3D "nie jest zgrana" z programatorem
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
W przypadku, gdy masz ustawiony obwód CO z zaworem i pokojówką to właśnie pokojówka wpływa na pracę zaworu a nie programator. Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie jest osiągnięta, to na zaworze ustawiona jest temperatura zadana. Jeśli natomiast temperatura w pomieszczeniu jest osiągnięta to na zaworze jest ustawiona temperatura obniżona.
2018-12-18 08:13 Topic: eSterownik.pl » Wyłączanie pompy przez piec po dołożeniu sterowania bezprzewodowego temperaturą w pokojach
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Wyłącz regulator pokojowy dla obwodu CO1 i zostaw tylko sterowanie zaworem 4D. Czujnik w pomieszczeniu nie będzie wyłączał pompy CO1. 
2018-12-17 08:14 Topic: eSterownik.pl » Wyłączanie pompy przez piec po dołożeniu sterowania bezprzewodowego temperaturą w pokojach
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Musisz przypisać do każdego pokoju, obwód CO (CO1 lub CO2), z którego dany pokój jest zasilany. Wtedy jeśli wszystkie pomieszczenia zostaną nagrzane to oprócz zamknięcia zaworów zostanie wyłączona pompa.

2018-12-10 08:17 Topic: eCoal.pl v3.5 » Padnięty sterownik?
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Skontaktuj się z serwisem - chłopaki pomogą rozwiązać problem...
dodane 2018-12-10 08:17I udostępnij sterownik na platformie.
2018-12-01 08:34 Topic: eCoal.pl v3.5 » Konfiguracja Bero?
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Do jednego pokoju możesz sparować jeden czujnik i dowolną ilość głowic.
2018-11-29 08:32 Topic: bruli.pl v3.5 » zawór 4d i wyłączanie pompy CO
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Ustawiłeś zapewne, że pokój jest przydzielony do obwodu CO1 lub CO2. Wyłącz tą opcję w pokoju i będzie OK. Dopiero jak zamontujesz głowicę w tym pokoju i będziesz chciał wyłączyć pompę gdy dogrzejesz pokój to możesz włączyć tą opcję.
2018-11-26 08:49 Topic: Pello v3.5 » *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian ***
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.28.5
Data: 2018-11-26

Opis zmian:
 * Poprawiono błąd z przełączeniem w tryb STOP z panela LCD gdy sterownik był w trybie AUTO a palnik był zatrzymany
 * Poprawiono błąd w wznowieniu pracy gdy palnik jest wyłączony po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu a na kotle temperatura spadła poniżej temperatury załączenia pomp
 * Inne drobne poprawki

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.19

2018-11-21 13:14 Topic: Pello v3.5 » Aktualizacja oprogramowania
  seba Posts: 1355 ELEKTRO-SYSTEM
Przywrócę Ci poprzednią wersję i sprawdzimy co poszło nie tak...
First pagePrevious page1 / 15Next pageLast page

Recently added

Krzysiek J - dom

See more

Wyszukiwarka

Wpisz moc kotła do wyszukiwarki - zobaczysz wszystkie kotł...

See more

Bruli.pl

Chcesz dowiedzieć si więcej o sterowniku bruli.pl ?...

See more

eCoal.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o sterowniku eCoal.pl ?...

See more