User profile

seba

Kutno

 

Registration: 2010-11-10 08:40

Login: 2019-11-05 09:07

Devices: 4

Topics: 53

Posts: 1362

user posts 
First pagePrevious page1 / 15Next pageLast page
2019-10-30 21:24 Topic: eCoal.pl v3.5 » Pytanie do ES odnośnie " ograniczenie mocy w strefie regulacji"
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEMNa osi Y sterowanie PWM zaworem:
 - 100% - zawór załączony
 - 0% - zawór wyłączony
 - X% - parametr: Ograniczenie mocy w strefie regulacji


Na osi X - temperatura w pomieszczeniu. 0deg - temperatura w pomieszczeniu równa temp. zadanej, -1 deg temp. w pomieszczeniu niższa o 1 deg od temp. zadanej..

Niebieska linia to sterowanie PWM zaworem termoelektrycznym, które jest uzależnione od temp. w pomieszczeniu oraz od parametru X (Ograniczenie mocy w strefie regulacji) 
2019-10-30 20:17 Topic: eCoal.pl v3.5 » Pytanie do ES odnośnie " ograniczenie mocy w strefie regulacji"
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM

Jeśli moc w strefie regulacji jest ustawiona na 100% to zawór elektrotermiczny po osiągnięciu temp. zadanej jest wyłączany, po spadku o wartość histerezy 0.3deg jest załączany.
W przypadku gdy moc w strefie regulacji jest mniejsza niż 100% to zawór jest załączony na stałe 1 deg poniżej temp. zadanej.
W strefie histerezy od -1.0 do -0.3 pracuje z wypełnieniem ustalonym parametrem
W strefie histerezy od -0.3 do +0.3 pracuje z wypełnieniem, które zmniejsza się liniowo od wartości parametru przy -0.3 do 0% po osiągnięciu +0.3 deg
2019-10-11 12:09 Topic: eCoal.pl v3.5 » Pusty zasobnik
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Możliwe, że bateria podtrzymująca RTC padła. Na środku płyty jest oznaczenie CR1220.
2019-10-09 08:32 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Pod tym linkiem TUTAJ znajdziesz bibliotekę do komunikacji ze sterownikami w wersji 2.1 i 2.4
2019-09-24 10:04 Topic: Pello v3.5 » Głowica termostatyczna TH2 - zasada działania
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
CzeslawH napisał » 2019-09-23 21:20

Witam
Zakupiłem głowice TH2 i czujnik BT1 i w związku z tym mam pytania:
1. Czy otwarcie/zamkniecie głowicy w zależności od ustawionej temp. pomieszczenia (czujnik BT1) jest płynne czy tylko zamknij/otwórz (0/100 %).
2. Z jaką częstotliwością jest przeprowadzana korekta temperatury?
Pozdrawiam

W głowicy zaimplementowany jest regulator PID, który steruje płynnie położeniem zaworu.
Aktualizacja położenia zaworu następuje co 2 minuty.

dodane 2019-09-24 10:04Kalibracja automatyczna polega na sprawdzeniu przez głowicę zakresu pracy zaworu.
2019-09-18 09:48 Topic: eCoal.pl v3.5 » Najnowsza wersja oprogramowania 1.1.30.4 :)
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Używasz regulatora pokojowego dla obwodu CO1:

Przypisałeś dwa pokoje do obwodu CO1. I w tych dwóch pokojach osiągnąłeś temp. zadaną - OK. Ale w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany czujnik pokojowy (patrz poniżej) nadal temperatura nie jest osiągnięta dlatego w obwodzie CO1 nadal pracuje pompa CO. To samo dotyczy obwodu CO2. Masz przypisany jeden pokój do obwodu CO2, ale równocześnie masz aktywny regulator pokojowy dla obwodu CO2.


2019-09-18 09:17 Topic: eCoal.pl v3.5 » Najnowsza wersja oprogramowania 1.1.30.4 :)
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Masz aktywne regulatory pokojowe dla obwodów CO1 i CO2. Pompa zostanie wyłączona dopiero gdy temp. w pomieszczeniu zostanie osiągnięta. Zmień typ obwodu CO1 na taki z zaworem (bez reg. pokojowego).
2019-08-28 10:50 Topic: Pello v3.5 » *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian ***
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.30.5
Data: 2019-08-27

Opis zmian:
 * Dodano obsługę modułów rozszerzeń MR3 - dodatkowe 4 obwody CO
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.24

2019-08-28 10:48 Topic: eCoal.pl v3.5 » *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian ***
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.30.4
Data: 2019-08-27

Opis zmian:
 * Dodano obsługę modułów rozszerzeń MR3 - dodatkowe 4 obwody CO
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.2.7
Wersja panela LCD dla sterownika eCoal-B: 2.0.1.9

2019-07-02 20:30 Topic: eCoal.pl v3.5 » Co zrobił sterownik
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Od godziny 13:01 nastąpiło 7 razy wyłączenie sterownika. Po powrocie napięcia sterownik wznawia pracę od cyklu podtrzymania.
2019-04-14 14:05 Topic: Sklep esterownik.pl » Głośna Głowica termostatyczna TH2 M30x1.5
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Czy buczenie dotyczy tylko sytuacji gdy głowica zmienia swoje położenie (raz na 2 minuty) czy dźwięk wydobywa się ciągle? Jak długo trwa to buczenie głowicy?
2019-04-09 08:12 Topic: Pello v3.5 » Aktualizacja oprogramowania
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
kaluzas zobacz teraz...
2019-04-03 14:49 Topic: Pello v3.5 » *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian ***
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.28.15
Data: 2019-04-03

Opis zmian:
 * Dodano rejestrację parametru temperatura podajnika
 * Zwiększono zakres ustawień parametru Dawka paliwa podczas rozpalania
 * Poprawniono działanie wykrywania otwartego okna w pokojach
 * Zmieniono tryby pracy wetylatora wyciągowego: Wyłączony, Stała prędkość, Tryb automatyczny
 * Poprawiono komunikację z panelem LCD

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.22

2019-03-04 08:54 Topic: eCoal.pl v3.5 » czujnik bt1
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Tak, możesz dowolnie skonfigurować czujnik wew lub zewn.
2019-03-04 08:53 Topic: bruli.pl » Kilka Pytań Bruli v 3.5
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
To nie błąd w aplikacji - tylko parametr, który nie powinien być wyświetlany w aplikacji.
2019-03-04 08:03 Topic: bruli.pl » Kilka Pytań Bruli v 3.5
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Zauważ, że schemat ciągle się powtarza. Spada temp. na powrocie, również na zasilaniu. Dzieje się to dokładnie w momencie dogrzania temp. w zasobniku CWU. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Mało prawdopodobne, że jest to problem z czujnikiem powrotu - po spadku temp. na powrocie o 20 deg w ciągu 1 minuty wzrost temp. do poprzedniego poziomu następuje w ciągu 3-4 minut.
Wystarczy prosty test - wyciągnąć wtyczkę od pompy CWU na minutę, zobaczymy co się stanie z temp. powrotu.
2019-03-03 20:19 Topic: bruli.pl » Kilka Pytań Bruli v 3.5
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Jak słusznie zauważyłeś spadek temp. powrotu związany jest również ze spadkiem temp. na kotle. Wyłączenie pompy CO1 dało by raczej odwrotny skutek - wzrost temp. na kotle a nie spadek. Szukałbym raczej powiązania z pompą CWU - zauważ, że zawsze po osiągnięciu temp. zadanej w zasobniku CWU następuje spadek temp. powrotu.
dodane 2019-03-03 20:19Może spadek temp. powrotu to następstwo wyłączenia pompy CWU po dogrzaniu zasobnika (wtedy również powrót masz wysoki) - spada temp. na powrocie i powtórnie załącza się pompa CWU aby chronić powrót.
2019-02-21 11:01 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Ten plugin obsługuje tylko sterowniki w wersji 3.5
2019-02-18 11:15 Topic: eSterownik.pl » Konfiguracja zdarzeń
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
Wizualizacja na stronie esterownik (schemat) nie jest odświeżana w czasie rzeczywistym. Dane są aktualizowane co kilka sekund, więc nie masz co mierzyć stoperem przez jaki czas załączone są urządzenia patrząc w ekran.
2019-01-29 22:05 Topic: eCoal.pl v3.5 » Temperatura obiżona za zaworem 3D "nie jest zgrana" z programatorem
  seba Posts: 1362 ELEKTRO-SYSTEM
W przypadku, gdy masz ustawiony obwód CO z zaworem i pokojówką to właśnie pokojówka wpływa na pracę zaworu a nie programator. Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie jest osiągnięta, to na zaworze ustawiona jest temperatura zadana. Jeśli natomiast temperatura w pomieszczeniu jest osiągnięta to na zaworze jest ustawiona temperatura obniżona.
First pagePrevious page1 / 15Next pageLast page

Recently added

Martin De - dom

See more

Wyszukiwarka

Wpisz moc kotła do wyszukiwarki - zobaczysz wszystkie kotł...

See more

Bruli.pl

Chcesz dowiedzieć si więcej o sterowniku bruli.pl ?...

See more

eCoal.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o sterowniku eCoal.pl ?...

See more