Rozgrzewamy jesienne temperatury i z tej okazji przygotwaliśmy dla Państwa OBNIŻKI CENOWE wybranych produktów w naszym sklepie eSterownik.pl!
W zakładce "PROMOCJA" znajdziecie wszystkie produkty objęte rabatem
Forum  bruli.pl  *** Oprogramowanie - wersje testowe *** Subskrybuj
2011-07-08 12:51
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.2
Data: 2011-07-08
Link do aktualizacji: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/bruliUpdater_0.1.17.2.exe

Opis zmian:
1. Zmniejszono obroty dmuchawy do 25%
2. Dodano nowy parametr dla podajnika tłokowego: Krotność podawania (zakres 0-20)

Komentarze do wersji 0.1.17.2 proszę umieszczać w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,39/komentarze-do-wersji-01172

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,17/propozycja-wersje-testowe-oprogramowania
2011-12-29 13:19
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.5
Data: 2011-12-29
Link do aktualizacji: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/bruliUpdater_0.1.17.5.exe

Opis zmian:
 - Dodano: Nowy parametry Rejestracja danych na karcie co 60, 30, 20, 10 sek
 - Dodano: Nowy parametr: Histereza dla reg.pokojowego (0.1 - 2.0 deg)
 - Dodano: Nowy parametr: Histereza trybu Auto-Lato (0.5 - 5.0 deg)
 - Dodano: Nowy parametr Funkcja wyjścia pompy CWU
 - Dodano: Nowy parametr Funkcja pompy mieszającej: Mieszająca, Cyrkulacyjna, Podłogowa. Czujnik podłogówki należy podłączyć pod wejście T.ZAW w sterowniku - szczegóły w dziale FAQ
 - Dodano: Nowe tryby pracy dla CWU: AutoLato-Temp, AutoLato-Prog
 - Dodano: Dodatkowe parametry dla Alarmu zewnętrznego: Opóźnienie, Inwersja wejścia, Zatrzymanie sterownika (tylko dla Retorty)
 - Dodano: Programator dla Auto-Lato
 - Dodano: Programator Podłogówki. Załączenie pompy możliwe gdy tempCO >= Temp.MIN. W trybie LATO pompa podł. zatrzymana.
 - Dodano: Przywracanie ustawień fabrycznych przez przyciśnięcie przycisku ESC po załączeniu zasilania.
 - Dodano: Rejestrację temperatury zadanej dla reg.pokojowego
 - Dodano: Rejestrację temperatury zadanej dla reg.podłogówki
 - Dodano: Wyświetlanie informacji na stronie www, że sterownik jest w trybie LATO (ważna informacja przy trybie Auto-Lato)
 - Dodano: Wyłączanie podajnika i dmuchawy przy wejściu w tryb ręczny
 - Dodano: Szybka zmiana tryby Ręczny/Auto przez dłuższe naciśnięcie przycisku ESC
 - Dodano: Uśrednianie pomiarów - tablica 64 rejestrów
 - Dodano: Po podajniku dawki paliwa w GRZANIU i wejściu w podtrzymanie dmuchawa musi pracować przez co najmniej 60 sek
 - Dodano: Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu - nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg
 - Dodano: Obsługę alarmu: Uszkodzony czujnik temp. podłogi 
 - Dodano: Parametr Niezależna praca pompy mieszającej. Jeśli parametr jest aktywny, to pompa mieszająca pracuje niezależnie od pompy CO (w każdym trybie)
 - Dodano: Po każdym zaniku/resecie wymuszony jest cykl podtrzymania
 - Dodano: Stan pracy pompy CWU uzależniony od tego czy załączyła się z algorytmu CWU (zielona) czy z algorytmu pompy mieszającej (żółta)
 - Dodano: Algorytm analizujący wygaszenie kotła w podtrzymaniu
 - Dodano: Nagłówki Cache-Control: no-cache przy wysłaniu każdego pliku
 - Dodano: Czyszczenie nieużywanego obszaru pamięci EEPROM
 - Poprawiono: Błędne wyświetlanie mocy dmuchawy na stronie www przy ustawieniu mniejszej mocy od 30%
 - Poprawiono: Po wejściu do GRZANIA z podtrzymania zaczynamy od postoju podajnika
 - Poprawiono: Wprowadzony priorytet CWU do obsługi Auto-Lato
 - Poprawiono: Analiza wygaszenia kotła w grzaniu - nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut
 - Poprawiono: Czas postoju pompy cyrkulacyjnej zmniejszono do 0 min - pompa cyrkulacyjna może pracować cały czas.
 - Poprawiono: Załączenie pompy CO w trybie LATO powyżej 80 deg, wyłączenie pompy 5 deg poniżej
 - Poprawiono: Załączenie pompy CWU w trybie LATO powyżej 70 deg, wyłączenie pompy 5 deg poniżej
 - Poprawiono: Pompa mieszająca działa w zależności od pracy pompy CO. Temp.załączenia pompy poniżej 39.0 deg, wyłączenie powyżej 39.5 deg
 - Poprawiono: Zatrzymywanie tłoka z alarmem Uszkodzona krańcówka przy przejściu z trybu automatycznego do ręcznego podczas ruchu tłoka
 - Poprawiono: Zmieniono rozdzielczość parametru Histereza CWU do 0.1 deg
 - Poprawiono: Zniesiono ograniczenie do 45 dni przy przewidywaniu kolejnego zasypu
 - Poprawiono: Przyspieszono odczyt plików z karty SD


Komentarze do wersji 0.1.17.5 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.5

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania
2012-09-18 15:59
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.10
Data: 2012-09-18
Link do aktualizacji: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/bruliUpdater_0.1.17.10.exe
Link do paczki www: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/www_bruli.pl_0.1.9.12.zip

Opis zmian:
- Nowy algorytm spalania grupowego dla kotła retortowego (Retortowy-auto)
- Nowy algorytm spalania grupowego dla kotła tłokowego (Tłokowy-auto)
- Obsługa kotła zasypowego (spalanie na ruszcie awaryjnym)
- Dodano parametr Ustawienia/Zaawansowane/Algorytm wygaszenia kotła (Nieaktywny, tylko grzanie, tylko podt. aktywny). Parametr ten określa kiedy będzie analizowane wygaszenie kotła.
- Dodano parametr Ustawienia/Użytkownika/Priorytet CWU - rozdzielono funkcję priorytetu CWU - usunięto ten tryb z parametru Tryb pracy CWU
- Dodano awaryjne załączenie pompy CO powyżej temperatury określonej parametrem: Ustawienia/Zaawansowane/Maksymalna temperatura CO 
- Dodano nowy alarm - Wysoka temp. podajnika - aktywuje się 5 deg poniżej temp. Max temp.podajnika
- Dodano nowy parametr - Programatory/Programator p.cyrkulacyjnej/Temp. zał. pompy cyrkulacyjnej
- Dodano nowy parametr - Ustawienia/Zaawansowane/Temp. zał. pompy mieszającej
- Wyłączono pompę podłogową w trybie LATO
- Dodano nowe parametry dla pracy cyklicznej pompy podłogowej - Programatory/Programator p.podłogowej/Czas pracy i Czas postoju
- Dodano na wyświetlaczu LCD pole statusu z temp.czujnika podłogowego - T.PODL

Szerszy opis spalania grupowego.

Komentarze do wersji 0.1.17.10 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.10

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania 
2012-11-16 10:10
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja testowa: 0.1.17.11
Data: 2012-11-16
Link do aktualizacji: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/bruliUpdater_0.1.17.11.exe
Link do paczki www: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/www_bruli.pl_0.1.9.13.zip

Opis zmian:
 - Poprawiono obsługę karty SD
 - Dodano obsługę pracy przerywanej pompy CO dla Priorytet CWU - czasy Czas pracy/posoju pompy CO dla reg.wew.
 - Dodano obsługę pracy cyklicznej dla pompy podłogowej przy aktywnym priorytecie CWU.
 - Zmieniono - pompa miesz. może się załączyć, gdy temp. CO jest o 1 deg większa od temp. powrotu
 - Zmieniono w podłogówce - zezwolenie na zał. pompy gdy temp. CO jest wyższa niż (Temp.MIN - 2 deg)
 - Zmieniono w pompie CWU - zezwolenie na zał. pompy gdy temp. CO jest wyższa niż (Temp.MIN - 2 deg)
 - Zmieniono zakres ustawień Max.temp podajnika na (40...110 deg)
 - Dodano buforowanie plików lokalnego webserwera
 - Dodano histogram czasów postoju podajnika dla spalania grupowego - na stronie www
 - Dodano parametr: Wyprzedzenie dmuchawy w podtrzymaniu dla TŁOKA. Parametr określa ile cykli po rozpoczęciu podtrzymania wykona sama dmuchawa
 - Dodano parametr: Podbicie temp.CO przy aktywnym priorytecie CWU - o ile deg zostanie podniesiona temp.CO
 - Dodano parametr: Czas wyrzutu paliwa z podajnika, gdy aktywny alarm Zapłon paliwa
 - Dodano wykres zmian parametrów na stronie www
 - Poprawiono bład związany z Alarmem Zewnętrznym w trybie Retortowy-auto i Zasypowy

Komentarze do wersji 0.1.17.11 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.11

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania 


Zrzuty ekranu strony www:

Wykres zmian parametrówHistogram czasów postoju podajnika dla Spalania Grupowego


Jak czytać histogram:

Histogram (cyt. Wikipedia) to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: Szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności.
W naszym przypadku na osi X zgrupowane są czasy postoju podajnika o rozdzielczości 10 sek. Im wyższy słupek, tym więcej razy wystąpił określony czas postoju. Z lewej strony histogramu mamy krótsze czasy postoju zaś z prawej strony czasy dłuższe. 

Czasy postoju są zależne od intensywności pracy dmuchawy – im wyższe obroty dmuchawy  - tym proces spalania jest szybszy, im niższe obroty dmuchawy – tym proces spalania jest wolniejszy.

Czas postoju nie może być za krótki – zbyt intensywne spalanie (lewa strona histogramu) oraz zbyt długi – zbyt wolne spalanie (prawa strona histogramu).Rozłożenie słupków na histogramie dokumentuje działanie algorytmu spalania grupowego. Jeśli wysokie słupki pojawią się przyklejone do prawej strony histogramu świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu.

Podane informacje mają pomóc w ustawieniu mocy dmuchawy w procesie spalania grupowego.
2012-11-26 14:20
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.12
Data: 2012-11-26
Link do aktualizacji: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/bruliUpdater_0.1.17.12.exe
Link do paczki www: http://bruli.pl/download/NightlyBuilds/www_bruli.pl_0.1.9.14.zip

Opis zmian:

 - Dodano parametr: Rozpoczęcie grzania w tłoku - przejście do grzania rozpoczyna się samą dmuchawą lub od podawania+dmuchawa
 - Zmieniono opis z Retortowy-auto na Retortowy-grupowe
 - Zmieniono zakres ustawień Min.temp.CO (35...60 deg)
 - Dodano załączenie pompy CO przy aktywnym alarmie Wygaszenie kotła (pompa załączy się gdy temp.CO przekroczy 60 deg)
 - Poprawiono błąd w trybie Priorytet CWU: gdy temp.CO spadła poniżej temp.MIN pompa CO pracowała cyklicznie a pompa CWU była wyłączona
 - Poprawiono błąd z generowaniem danych do histogramów
 - Poprawiono błąd z ręcznym wpisywaniem wartości w pola zmiennoprzecinkowe na stronie www

Komentarze do wersji 0.1.17.12 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.12

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania
2012-12-13 13:57
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.13
Data: 2012-12-13
Link do aktualizacji: bruliUpdater_0.1.17.13.exe     MD5: 6e85a347f73ba9629b38e327c6186817
Link do paczki www: www_bruli.pl_0.1.9.15.zip     MD5: 5914056172ef50488c9c3365b9d7354f

Opis zmian:

1. Zmieniono: Uproszczono priorytet CWU - Pompa CO/podłogowa przy aktywnym priorytecie zawsze jest wyłączona
2. Dodano obsługę automatycznego zliczania zużycia paliwa na podstawie czasu pracy podajnika
3. Dodano rejestrację ilości zasypanego paliwa przy kasowaniu czasu pracy podajnika (z panela LCD oraz www)

Niebawem pojawi się w Statystykach prezentacja automatycznego zliczania godzinowego zużycia paliwa oraz automatyczne wpisy o zasypie paliwa.

Komentarze do wersji 0.1.17.13 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.13

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania
2012-12-18 14:40
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.14
Data: 2012-12-18
Link do aktualizacji: bruliUpdater_0.1.17.14.exe     MD5: cb75ca804e21f183b6253bdef2b31137
Link do paczki www: www_bruli.pl_0.1.9.16.zip     MD5: 533e03b285ef67945bcd7150f267a578

Opis zmian:
1. Poprawiono: po resecie sterownika wymuszony cykl podtrzymania zostanie uruchomiony po 5 minutach, a nie od razu jak to było dotychczas
2. Dodano rejestrację trybu pracy Lato/Zima przy nowym zasypie. Informacja trafia automatycznie na platformę eSterownik.pl
3. Dodano automatyczny wpis o nowym zasypie na platformie eSterownik.pl podczas zerowania czasu pracy podajnika z panela LCD oraz ze strony www

Niebawem pojawi się w Statystykach prezentacja automatycznego zliczania godzinowego zużycia paliwa. Automatyczne wpisy już działają. Automatyczny wpis o zasypie paliwa wybiera domyślny węgiel. Domyślne paliwo można ustawić podczas zakupu paliwa (lub później je edytować).

Komentarze do wersji 0.1.17.14 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.14

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania
2013-05-22 16:12
  kamil Posts: 117 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Link do instrukcji obsługi sterownika bruli.pl w języku czeskim:

bruli.pl - Návod k použití - Český jazyk (Instrukcja obsługi - czeski) - PDF2013-05-29 13:37
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.17
Data: 2013-05-29
Link do aktualizacji: bruliUpdater_0.1.17.17.exe     MD5: 318087f463a1db1a8dc30b3dc926372b
Link do paczki www: www_bruli.pl_0.1.9.17.zip     MD5: e8e3b0646558e706e9b5155cc98127d3
Link do instrukcji: Instrukcja obsługi 0.1.17.17

Opis zmian:
1. Rozszerzono możliwość ustawienia temp. zadanej CWU od 10 deg
2. Dodano Moc 30kW dla spalania grupowego

Komentarze do wersji 0.1.17.17 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.17

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania
2014-01-14 16:04
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.20
Data: 2014-01-14
Link do aktualizacji: bruliUpdater_0.1.17.20.exe     MD5: 0d892d2081038fb99dc5b55774610da3
Link do paczki www: www_bruli.pl_0.1.9.20.zip     MD5: d9592481ac83e6e83ce6f71fb89db25d

Opis zmian:
1. Dodano nowe parametry w spalaniu grupowym: Ilość podawań w grupie dla każdej mocy
2. W spalaniu grupowym przy przejściu z dużej mocy na małą przez kolejne 3 cykle podawania wydłużono czas dopalania
3. W spalaniu grupowym przy przejściu z podtrzymania do grzania przez kolejne 3 cykle podawania wydłużono czas dopalania
4. Zwiększono czas postoju w podtrzymaniu do 360 min
5. Pompy zostaną zatrzymane, gdy sterownik przejdzie w tryb ręczny podczas wystąpienia alarmu a temp. CO spadnie o 4 deg poniżej temp. minimalnej CO

Komentarze do wersji 0.1.17.20 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.20

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania

2014-01-23 12:40
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.1.17.22
Data: 2014-01-23
Link do aktualizacji: bruliUpdater_0.1.17.22.exe     MD5: 1e7b4ee93345fa8195dc86ff11e68b6e
Link do paczki www: www_bruli.pl_0.1.9.20.zip     MD5: d9592481ac83e6e83ce6f71fb89db25d

Opis zmian:
1. W spalaniu grupowym zrezygnowano z 3 wydłużonych cykli dopalania po przejściu z podtrzymania lub z mocy MAX na MIN
2. W spalaniu grupowym dodano przedmuch 20 sek po przejściu z podtrzymania do grzania
3. Poprawiono błąd w działaniu pompy podłogowej

Komentarze do wersji 0.1.17.22 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.1.17.22

Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania 
Users on-line: fabia1811