W związku z problemami z dostępnością statystyk oraz wykresów prosimy o zapoznanie się z tym wątkiem

User profile

chomik1982

 

 

Registration: 2013-09-28 13:02

Login: 2020-02-21 16:58

Devices: 1

Topics: 0

Posts: 5

user posts 
2019-10-15 01:45 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  chomik1982 Posts: 5

Hej leON22, ja tylko chciałem podgląd wartości.

1. Instalujesz bibliotekę: https://esterownik.pl/forum/posty,1621/biblioteka-w-pythonie-do-obslugi-sterownika

2. Definiujesz sobie sensory w konfiguracji w sekcji sensors:
#dostanie się do sterowinka pieca eCoal 0.3.1.6 przez bibliotekę w Pythonie: https://github.com/uzi18/sterownik
#pobranie temperatury CWU własnym skryptem.
- platform: command_line
  name: Temperatura CWU
  command: "python /config/eSterownik/cwu_temp_act.py"
  unit_of_measurement: °C
  scan_interval: 30
#dostanie się do sterowinka pieca eCoal 0.3.1.6 przez bibliotekę w Pythonie: https://github.com/uzi18/sterownik
#pobranie temperatury Wody Zasilanie CO własnym skryptem
- platform: command_line
  name: Temperatura CO Zasilanie
  command: "python /config/eSterownik/co_zas_temp_act.py"
  unit_of_measurement: °C
  scan_interval: 30
#dostanie się do sterowinka pieca eCoal 0.3.1.6 przez bibliotekę w Pythonie: https://github.com/uzi18/sterownik
#pobranie temperatury Wody Powrót CO własnym skryptem
- platform: command_line
  name: Temperatura CO Powrót
  command: "python /config/eSterownik/co_pow_temp_act.py"
  unit_of_measurement: °C
  scan_interval: 30
#dostanie się do sterowinka pieca eCoal 0.3.1.6 przez bibliotekę w Pythonie: https://github.com/uzi18/sterownik
#pobranie temperatury Spalin Własnym Skryptem
- platform: command_line
  name: Temperatura CO Spaliny
  command: "python /config/eSterownik/co_spa_temp_act.py"
  unit_of_measurement: °C
  scan_interval: 30
#dostanie się do sterowinka pieca eCoal 0.3.1.6 przez bibliotekę w Pythonie: https://github.com/uzi18/sterownik
#pobranie Podajnika Własnym Skryptem
- platform: command_line
  name: CO Czas Pracy Podajnika
  command: "python /config/eSterownik/co_czas_podaj.py"
  unit_of_measurement: min.
  scan_interval: 30
#dostanie się do sterowinka pieca eCoal 0.3.1.6 przez bibliotekę w Pythonie: https://github.com/uzi18/sterownik
#pobranie zapasu paliwa w procentach
- platform: command_line
  name: CO Zapas Paliwa
  command: "python /config/eSterownik/co_zapas_paliwa.py"
  unit_of_measurement: %
  scan_interval: 30

3. Każdy powyższy sensor to skrypt pythona:
3.1 co_czas_podaj.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import biblioteki
from sterownik import *
import threading
import time;
#Nowy obiekt sterownika
c = sterownik(10.2.11.2, admin, admin);
 
# Funkcja wyświetlająca na ekranie podstawowe informacje
def printValue():
 # Odczytujemy status, funkcaj zwraca True jeżeli odczyt się powiódł
 if (bool(c.getStatus())):
  val = c.getCzasPodajnika();
  val = round(val);
  print (str(val));
  
printValue();

3.2 co_pow_tem_act.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import biblioteki
from sterownik import *
import threading
import time;
#Nowy obiekt sterownika
c = sterownik(10.2.11.2, admin, admin);
 
# Funkcja wyświetlająca na ekranie podstawowe informacje
def printValue():
 # Odczytujemy status, funkcaj zwraca True jeżeli odczyt się powiódł
 if (bool(c.getStatus())):
  print (str(c.getTempPowrot()));
  
printValue();

3.3 co_spa_temp_act.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import biblioteki
from sterownik import *
import threading
import time;
#Nowy obiekt sterownika
c = sterownik(10.2.11.2, admin, admin);
 
# Funkcja wyświetlająca na ekranie podstawowe informacje
def printValue():
 # Odczytujemy status, funkcaj zwraca True jeżeli odczyt się powiódł
 if (bool(c.getStatus())):
  val = c.getTempSpaliny();
  val = round(val);
  print (str(val));
  
printValue();


3.4 co_zapas_paliwa_py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import biblioteki
from sterownik import *
import threading
import time;
#Nowy obiekt sterownika
c = sterownik(10.2.11.2, admin, admin);
 
# Funkcja wyświetlająca na ekranie podstawowe informacje
def printValue():
 # Odczytujemy status, funkcaj zwraca True jeżeli odczyt się powiódł
 if (bool(c.getStatus())):
  czas_podaj = (int(c.getCzasPodajnika()));
  zapas = 100 * (1 - czas_podaj / 550);
  zapas = round(zapas);
  print (str(zapas));
printValue();


3.5 co_zas_temp_act.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import biblioteki
from sterownik import *
import threading
import time;
#Nowy obiekt sterownika
c = sterownik(10.2.11.2, admin, admin);
 
# Funkcja wyświetlająca na ekranie podstawowe informacje
def printValue():
 # Odczytujemy status, funkcaj zwraca True jeżeli odczyt się powiódł
 if (bool(c.getStatus())):
  print (str(c.getTempCO()));
  
printValue();


3.6 cwu_temp_act.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import biblioteki
from sterownik import *
import threading
import time;
#Nowy obiekt sterownika
c = sterownik(10.2.11.2, admin, admin);
 
# Funkcja wyświetlająca na ekranie podstawowe informacje
def printValue():
 # Odczytujemy status, funkcaj zwraca True jeżeli odczyt się powiódł
 if (bool(c.getStatus())):
  print (str(c.getTempCWU()));
  
printValue();Zauważ że w skrypcie 3.4 do zapasu paliwa masz stałą 550 - to mój czas do opróżneinia zasobnika w minutach - musisz wpisać sobie swoją wartość (ja mam lekko zaniżoną, żeby mieć margines około doby na załadunek (czasem w nocydostaje powiadomienie że pusty zasobnik a uzupełniam dopiero po robocie na drugi dzień.

Tak to wygląda już ładniej graficznie:
2019-10-09 23:52 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  chomik1982 Posts: 5

seba - seeerdecznie Dziękuję. Mam już wszystko co trzeba, i zintegrowałem sobie odczyty w HomeAssistant. Brawo! Fajna biblioteka, pewnie mogłaby mieć więcej odczytów, np. nie ma temperatury zadanej CO i CWU (jest tylko z sensorów), nie ma temperatury z czujnika podłogówki, ale i tak jest ekstra (!). Jest szansa, że ktoś poda mapę rejestrów z tabeli s_statusdata, żeby można było powyciągać sobie pozostałe wartości, rozszerzając bibliotekę we własnym zakresie? Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję (!)


2019-10-09 07:53 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  chomik1982 Posts: 5
Dziękuję PrzemekP za odpowiedź. Podsumowując - nie mam zadych szans na integrację z inteligentnym budynkiem ? jest jakaś inna metoda pobrania wartości ?
2019-10-08 23:32 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  chomik1982 Posts: 5

Co robię źle? Sterownik eCoal 3.1.6, ip napewno dobre:


2019-01-20 00:47 Topic: eSterownik.pl » Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ?
  chomik1982 Posts: 5
Chciałbym odczytać parametry z eCoal w wersji 0.3.1.6 za pomocą getregister, ale wygląda na to, że u:p root:root nie działa. Czy jest jakieś inne domyślne hasło dla sterowników z tą wersją oprogramowania ???