User profile

dudi0807

zabrze

 

Registration: 2021-11-20 18:15

Login: 2022-01-03 19:24

Devices: 0

Topics: 0

Posts: 1

user posts 
2021-11-30 17:13 Topic: eCoal.pl v3.5 » Wygaszenie kotła na okres letni
  dudi0807 Posts: 1
leON22 napisał » 2020-05-29 09:39
Niestety nie rozumiesz :( Poczytaj co to jest algorytm wygaszania kotła  
Cyt. : 
"Algorytm wygaszania kotła: sterownik analizuje temperaturę spalin (zarówno w podtrzymaniu jak i w grzaniu). Jeśli przyrost spalin np. w podtrzymaniu nie będzie wystarczający to algorytm dołoży dodatkową porcję paliwa i powietrza. Jeśli wzrost będzie wystarczający to czekamy na kolejną procedurę podtrzymania (o ile kocioł nie będzie musiał przejść w tryb grzania). Jeśli wzrost będzie za niski to wystawiamy alarm Wygaszenie kotła.
Wyłączenie algorytmu wygaszania oznacza że nie sprawdzamy co dzieje się z temp spalin jedynie powtarzamy zadane przez użytkownika parametry (w opisanym przypadku dla podtrzymania).

Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła w podtrzymaniu gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg

Analiza wygaszenia kotła w grzaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut.
Pozdrawiam."

dodane 2021-11-30 17:13 witam jestem laikem jak coś zle robię to przepraszam.Mam problem podczas kiedy piec jest w trybie podtrzymania wyskakuje alarm wygaszanie kotła. Co trzeba zrobić by tego uniknąć.Proszę o pomoc.