User profile

zupa2000

 

 

Registration: 2021-09-26 14:21

Login: 2021-12-03 12:39

Devices: 0

Topics: 0

Posts: 1

user posts 
2021-10-26 15:45 Topic: Nowa usługa » Zgłoszenia dotyczące błędów - uwagi do APLIKACJI Android
  zupa2000 Posts: 1
Błędne wartości osi Y (pionowej) w statystykach dla średniego kosztu i średniego zużycia, dla średniej mocy kotła jest ok. W starej aplikacji było tak samo. Dla przykładu na stronie www wartości na osi pionowej średniego kosztu wynoszą u mnie od 0 do 40, a w aplikacji od 0,0 do 1,0. Analogicznie jest dla średniego zużycia: na stronie www jest od 0 do 40 a w aplikacji jest od 0,0 do 1,2.