User profile

Defro2021

 

 

Registration: 2021-05-30 22:09

Login: 2022-04-24 09:46

Devices: 1

Topics: 0

Posts: 2

user posts 
2021-12-11 15:12 Topic: Nowa usługa » Migracja na nową usługę
  Defro2021 Posts: 2
Aplikacja esterownik po aktualizacji nie uruchamia się