User profile

Urobert

 

 

Registration: 2021-04-07 17:33

Login: 2021-10-25 20:53

Devices: 1

Topics: 1

Posts: 1

user posts 
2021-07-11 22:47 Topic: Pello v3.5 » Zwiększenie zakresu histerezy CWU
  Urobert Posts: 1
Sprawdzałem metodą prób i błędów- przy histerezie 10 stopni (max) spalanie znacznie nizsze niż przy histerezie 5 stopni. Przy większej histerezie mamy mniej odpaleń, co ma bezpośrednie przełożenie na zużycie  opału 
2021-07-09 21:31 Topic: Pello v3.5 » Zwiększenie zakresu histerezy CWU
  Urobert Posts: 1
W chwili obecnej zakres histerezy CWU w trybie LATO to zaledwie 10 stopni. Uważam że zwiększenie tej wartości do 15 a nawet 20 stopni pozwoliło by w dużej mierze na znaczne oszczędności opału. Dzwoniłem w tej  sprawie do technika,ten obiecał że się sprawą zajmą, jednak do chwili obecnej nic się nie wydarzyło.  Może jeśli kilka osób złoży taką propozycję  to zostanie ona uwzględniona przy kolejnej aktualizacji. Pozdrawiam