Rozgrzewamy jesienne temperatury i z tej okazji przygotwaliśmy dla Państwa OBNIŻKI CENOWE wybranych produktów w naszym sklepie eSterownik.pl!
W zakładce "PROMOCJA" znajdziecie wszystkie produkty objęte rabatem
Forum  bruli.pl  Format plików params.XX.dat Subskrybuj
2012-12-13 22:20
  seba Posts: 1420 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Plik paramsXX.dat zawiera archiwum zmian parametrów.

Format pliku paramsXX.dat

 Nagłówek (64B):
- bajt [0] - typ pliku: 3 - archiwum zmian parametrów
- bajt [1] - wersja pliku - byte LOW
- bajt [2] - wersja pliku - byte HIGH
- bajt [3] - rok (powyżej 2000)
- bajt [4] - miesiąc
- bajt [5] - dzień
- bajty [6...21] - wersja aplikacji
- bajty [22...37] - typ aplikacji (eCoal.pl, bruli.pl)

Pierwszy rekord rozpoczyna się od bajtu 64.

Format rekordu - parametru typu short:
- 3B (date) - skrócona data
- 2B (short) - ID parametru (lista poniżej)
- 2B (short) - długość bloku = 2
- 2B (short) - stara wartość
- 2B (short) - nowa wartość

Format rekordu - parametr typu adres IP:
- 3B (date) - skrócona data
- 2B (short) - ID parametru (lista poniżej)
- 2B (short) - długość bloku = 4
- 4B (ulong) - stara wartość adresu IP
- 4B (ulong) - nowa wartość adresu IP

Format rekordu - parametr typu MAC:
- 3B (date) - skrócona data
- 2B (short) - ID parametru (lista poniżej)
- 2B (short) - długość bloku = 6
- 6B (tab[6]) - stara wartość MAC
- 6B (tab[6]) - nowa wartość MAC

Format rekordu - parametr typu tablica dobowa:
- 3B (date) - skrócona data
- 2B (short) - ID parametru (lista poniżej)
- 2B (short) - długość bloku = 6
- 6B (tab[6]) - stara wartość tablicy dobowej (dla jednego dnia)
- 6B (tab[6]) - nowa wartość tablicy dobowej (dla jednego dnia)

Format daty zapisany w 3 bajtach:
[ -------------------------- 3 Bajty (24 bity) -----------------------------]
[2 bity][dzień: 5 bitów][godziny: 5 bitów][minuty: 6 bitów][sekundy: 6 bitów]

Lista parametrów w sterowniku bruli.pl

Wersja przed: 0.1.17.5
- id: 23 (short/10) - Offset czujnika temp.podłogi
- id: 25 (short/10) - Offset czujnika temp.wewnętrznej
- id: 27 (short/10) - Offset czujnika temp.zewnętrznej
- id: 29 (short/10) - Offset czujnika temp.CWU
- id: 31 (short/10) - Offset czujnika temp.powrotu
- id: 33 (short/10) - Offset czujnika temp.podajnika
- id: 35 (short/10) - Offset czujnika temp.CO
- id: 37 (short/10) - Offset czujnika temp.spalin
- id: 39 (short) - Moc dmuchawy w grzaniu
- id: 41 (short) - Moc dmuchawy w podtrzymaniu
- id: 43 (short) - Moc dmuchawy w trybie ręcznym
- id: 45 (short) - Czas pracy podajnika w grzaniu
- id: 47 (short) - Czas postoju podajnika w grzaniu
- id: 49 (short) - Czas pracy podajnika w podtrzymaniu
- id: 51 (short) - Czas postoju podajnika w podtrzymaniu
- id: 53 (short) - Czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu
- id: 55 (short) - Ilość powtórzeń pracy cyklicznej w podtrzymaniu
- id: 57 (short) - Max. temp.podajnika
- id: 59 (short) - Tryb pracy CWU
- id: 61 (short) - Temperatura zadana CWU
- id: 63 (short) - Temperatura obniżona CWU
- id: 65 (short/10) - Histereza CWU
- id: 69 (short) - Czas pracy pompy obiegowej CWU
- id: 71 (short) - Czas postoju pompy obiegowej CWU
- id: 73 (tab 6B) - Programator CO - tablica dobowa - niedziela
- id: 79 (tab 6B) - Programator CO - tablica dobowa - poniedziałek
- id: 85 (tab 6B) - Programator CO - tablica dobowa - wtorek
- id: 91 (tab 6B) - Programator CO - tablica dobowa - środa
- id: 97 (tab 6B) - Programator CO - tablica dobowa - czwartek
- id: 103 (tab 6B) - Programator CO - tablica dobowa - piątek
- id: 109 (tab 6B) - Programator CO - tablica dobowa - sobota
- id: 115 (tab 6B) - Programator CWU - tablica dobowa - niedziela
- id: 121 (tab 6B) - Programator CWU - tablica dobowa - poniedziałek
- id: 127 (tab 6B) - Programator CWU - tablica dobowa - wtorek
- id: 133 (tab 6B) - Programator CWU - tablica dobowa - środa
- id: 139 (tab 6B) - Programator CWU - tablica dobowa - czwartek
- id: 145 (tab 6B) - Programator CWU - tablica dobowa - piątek
- id: 151 (tab 6B) - Programator CWU - tablica dobowa - sobota
- id: 157 (short) - Krzywa grzania - temp. CO dla -10 deg
- id: 159 (short) - Krzywa grzania - temp. CO dla +10 deg
- id: 161 (tab 6B) - Programator pogodowy - tablica dobowa - niedziela
- id: 167 (tab 6B) - Programator pogodowy - tablica dobowa - poniedziałek
- id: 173 (tab 6B) - Programator pogodowy - tablica dobowa - wtorek
- id: 179 (tab 6B) - Programator pogodowy - tablica dobowa - środa
- id: 185 (tab 6B) - Programator pogodowy - tablica dobowa - czwartek
- id: 191 (tab 6B) - Programator pogodowy - tablica dobowa - piątek
- id: 197 (tab 6B) - Programator pogodowy - tablica dobowa - sobota
- id: 203 (short) - Regulator pokojowy - Temperatura dzienna w pomieszczeniu
- id: 205 (short) - Regulator pokojowy - Temperatura nocna w pomieszczeniu
- id: 207 (tab 6B) - Programator pokojowy - tablica dobowa - niedziela
- id: 213 (tab 6B) - Programator pokojowy - tablica dobowa - poniedziałek
- id: 219 (tab 6B) - Programator pokojowy - tablica dobowa - wtorek
- id: 225 (tab 6B) - Programator pokojowy - tablica dobowa - środa
- id: 231 (tab 6B) - Programator pokojowy - tablica dobowa - czwartek
- id: 237 (tab 6B) - Programator pokojowy - tablica dobowa - piątek
- id: 243 (tab 6B) - Programator pokojowy - tablica dobowa - sobota
- id: 249 (tab 6B) - Programator pompy cyrkulacyjnej - tablica dobowa - niedziela
- id: 255 (tab 6B) - Programator pompy cyrkulacyjnej - tablica dobowa - poniedziałek
- id: 261 (tab 6B) - Programator pompy cyrkulacyjnej - tablica dobowa - wtorek
- id: 267 (tab 6B) - Programator pompy cyrkulacyjnej - tablica dobowa - środa
- id: 273 (tab 6B) - Programator pompy cyrkulacyjnej - tablica dobowa - czwartek
- id: 279 (tab 6B) - Programator pompy cyrkulacyjnej - tablica dobowa - piątek
- id: 285 (tab 6B) - Programator pompy cyrkulacyjnej - tablica dobowa - sobota
- id: 291 (short) - Minimalna temperatura CO
- id: 293 (short) - Maksymalna temperatura CO
- id: 295 (short) - Temperatura zadana CO
- id: 297 (short) - Temperatura obniżona CO
- id: 299 (short) - Regulator temperatury kotła
- id: 307 (short) - Tryb pracy (Ręczny/Auto)
- id: 309 (short) - Regulator temp.spalin - Max.temp.spalin
- id: 311 (short/10) - Histereza CO
- id: 313 (ip 4B) - Adres IP
- id: 317 (ip 4B) - Maska
- id: 321 (ip 4B) - Brama
- id: 325 (mac 6B) - MAC adres
- id: 391 (short) - Zdalny serwer - aktywacja
- id: 393 (ip 4B) - Adres IP serwera
- id: 397 (short) - Port serwera
- id: 409 (short) - Pompa CO - Tryb pracy dla reg.pokojowego
- id: 411 (short) - Pompa CO - Czas pracy pompy CO dla reg.pokojowego
- id: 413 (short) - Pompa CO - Czas postoju pompy CO dla reg.pokojowego
- id: 417 (short) - AutoLato - Temp.zew. przejście do trybu LATO
- id: 419 (short) - Regulator temp.wewnętrznej
- id: 421 (short) - Czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika
- id: 423 (short) - Typ podajnika
- id: 425 (short) - TŁOK - Czas ruchu tłoka
- id: 427 (short) - TŁOK - Czas postoju w grzaniu
- id: 429 (short) - TŁOK - Czas dopalania węgla w podtrzymaniu
- id: 431 (short) - TŁOK - Krotność podawania w podtrzymaniu

Wersja: 0.1.17.5
- id: 433 (short/10) - Histereza dla reg.pokojowego
- id: 435 (short/10) - Histereza dla trybu AutoLato
- id: 437 (tab 6B) - Programator AutoLato - tablica dobowa - niedziela
- id: 443 (tab 6B) - Programator AutoLato - tablica dobowa - poniedziałek
- id: 449 (tab 6B) - Programator AutoLato - tablica dobowa - wtorek
- id: 455 (tab 6B) - Programator AutoLato - tablica dobowa - środa
- id: 461 (tab 6B) - Programator AutoLato - tablica dobowa - czwartek
- id: 467 (tab 6B) - Programator AutoLato - tablica dobowa - piątek
- id: 473 (tab 6B) - Programator AutoLato - tablica dobowa - sobota
- id: 479 (short) - Reg.pompy podłogowej - Temp.dzienna
- id: 481 (short) - Reg.pompy podłogowej - Temp.nocna
- id: 483 (short/10) - Histereza dla reg.pompy podłogowej
- id: 485 (tab 6B) - Programator pompy podłogowej - tablica dobowa - niedziela
- id: 491 (tab 6B) - Programator pompy podłogowej - tablica dobowa - poniedziałek
- id: 497 (tab 6B) - Programator pompy podłogowej - tablica dobowa - wtorek
- id: 503 (tab 6B) - Programator pompy podłogowej - tablica dobowa - środa
- id: 509 (tab 6B) - Programator pompy podłogowej - tablica dobowa - czwartek
- id: 515 (tab 6B) - Programator pompy podłogowej - tablica dobowa - piątek
- id: 521 (tab 6B) - Programator pompy podłogowej - tablica dobowa - sobota
- id: 527 (short) - Funkcja wyjścia pompy CWU
- id: 529 (short) - Alarm - Czas opóźnienia
- id: 531 (short) - Alarm - Inwersja wejścia
- id: 533 (short) - Alarm - Zatrzymanie sterownika
- id: 535 (short) - Funkcja wyjścia pompy mieszającej
- id: 537 (short) - Niezależna praca pompy mieszającej
- id: 539 (short) - Okres rejestracji na karcie SD
- id: 541 (short) - Regulator spalin - aktywacja
- id: 543 (short) - Regulator spalin - Minimalna moc dmuchawy

Wersja: 0.1.17.10
- id: 545 (short) - Spalanie grupowe - Moc MAX.kotła
- id: 547 (short) - Spalanie grupowe - Moc dmuchawy dla 8kW
- id: 549 (short) - Spalanie grupowe - Moc dmuchawy dla 12kW
- id: 551 (short) - Spalanie grupowe - Moc dmuchawy dla 16kW
- id: 553 (short) - Spalanie grupowe - Moc dmuchawy dla 20kW
- id: 555 (short) - Spalanie grupowe - Moc dmuchawy dla 25kW
- id: 557 (short) - Spalanie grupowe - Moc MIN.kotła
- id: 559 (short) - Kocioł zasypowy - Czas przedmuchu
- id: 561 (short) - Kocioł zasypowy - Czas pomiędzy przedmuchami
- id: 563 (short) - Kocioł zasypowy - Moc dmuchawy
- id: 565 (short) - Kocioł zasypowy - Strefa Automatycznej Regulacji
- id: 567 (short) - Algorytm wygaszenia kotła
- id: 569 (short) - Priorytet CWU
- id: 571 (short) - Temperatura załączenia pompy cyrkulacyjnej
- id: 573 (short) - Praca automatyczna pompy cyrkulacyjnej w trybie ręcznym
- id: 575 (short) - Temperatura załączenia pompy mieszającej
- id: 577 (short) - Czas pracy pompy podłogowej
- id: 579 (short) - Czas postoju pompy podłogowej

Wersja: 0.1.17.11
- id: 581 (short) - Podbicie temp.CO
- id: 583 (short) - Czas wyrzutu paliwa po wystąpieniu alarmu Zapłon paliwa
- id: 585 (short) - TŁOK - Wyprzedzenie dmuchawy

Wersja: 0.1.17.12
- id: 587 (short) - TŁOK - Rozpoczęcie grzania

Wersja: 0.1.17.13
- id: 589 (short) - Ilość dosypanego węgla do zasobnika [kg]

Users on-line: MIRO69