Forum  Pello v3.5  *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian *** Subskrybuj
2018-10-11 08:47
  seba Posts: 1362 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.28.1
Data: 2018-10-11

Opis zmian:
 * Dodano w Pokojach wybór obwodu CO. Po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń dla których zdefiniowano dany obwód CO pompa zostanie zatrzymana.
 * Dodano obsługę czujnika temperatury BT2A
 * Dodano zamykanie głowic i zaworów termoelektrycznych jeśli temperatura kotła jest poniżej progu załączenia pomp
 * Poprawiono działanie zaworu 4D
 * Pompa dodatkowa ustawiona jako mieszająca będzie wspomagała pracę zaworu 4D jako ochrona powrotu
 * Dodano możliwość zatrzymania palnika bez wygaszenia (tylko z panela)
 * Dodano możliwość ustawienia czasu pracy podajnika głównego w trybie ręcznym
 * Dodano parametr ograniczający moc kotła (w %)
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.18

2018-11-26 08:49
  seba Posts: 1362 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.28.5
Data: 2018-11-26

Opis zmian:
 * Poprawiono błąd z przełączeniem w tryb STOP z panela LCD gdy sterownik był w trybie AUTO a palnik był zatrzymany
 * Poprawiono błąd w wznowieniu pracy gdy palnik jest wyłączony po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu a na kotle temperatura spadła poniżej temperatury załączenia pomp
 * Inne drobne poprawki

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.19

2019-04-03 14:49
  seba Posts: 1362 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.28.15
Data: 2019-04-03

Opis zmian:
 * Dodano rejestrację parametru temperatura podajnika
 * Zwiększono zakres ustawień parametru Dawka paliwa podczas rozpalania
 * Poprawniono działanie wykrywania otwartego okna w pokojach
 * Zmieniono tryby pracy wetylatora wyciągowego: Wyłączony, Stała prędkość, Tryb automatyczny
 * Poprawiono komunikację z panelem LCD

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.22

2019-08-28 10:50
  seba Posts: 1362 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.30.5
Data: 2019-08-27

Opis zmian:
 * Dodano obsługę modułów rozszerzeń MR3 - dodatkowe 4 obwody CO
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.24

Users on-line: forester2504, jacek1974, Kiler5, maly38444, Olek85, sobotka

Recently added

Mirosław - dom41

See more

New forum post

yaro2004 napisał post w temacie: Ogniwo Eko Plus+ 16kv + Ecoal

See more

eCoal.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o sterowniku eCoal.pl ?...

See more

Nowa odsłona

Platforma eSterownik.pl w nowej odsłonie...

See more