W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian *** Subskrybuj
2015-11-28 14:27
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja: 1.1.8.0
Data: 2015-10-14

Opis zmian:
1. Dla zaworu 4D i obwodu CO usunięto generowanie alarmu Wysoka temp. za zaworem.
2. Zmiana kolorów diody RGB na płycie sterownika: Niebieska pulsuje - OFFLINE, Zielona pulsuje - ONLINE
3. Podczas ochrony kotła przy pomocy zaworu 4D na wyświetlaczu wyświetlanie informacji o aktywnej funkcji ochrony powrotu w miejscu temp zadanej za zaworem.
4. Jeśli jest aktywna funkcja ochrony powrotu przy pompcy zaworu 4D to zawór utrzymuje tylko temp. na powrocie. Nie przełącza się pomiędzy utrzymywaniem temp. powrotu i temp. za zaworem.
5. Aktualizacja temp. zadanej z pogodówki co 5 minut (zarówno dla zaworu jak i kotła)
6. Dodano polskie czcionki na panelu
7. Poprawka w generowaniu statystyk spalania
dodane 2015-11-28 14:27Data: 2015-11-28

Opis zmian:

1. Poprawka w obsłudze zaworu 4D - ochrona powrotu i utrzymywanie temp. za zaworem działają jednoczesnie. Ochrona zaworu ma wyższy priorytet nad utrzymywaniem temperatury za zaworem.
2. Zwiększono zakres ustawień temp. obniżonej z 10 do 15 deg dla obwodu kotła i obwodów CO1 i CO2
2016-03-07 13:26
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja: 1.1.10.0
Data: 2016-03-07

Opis zmian:
1. Poprawiono przywracanie ustawień fabrycznych
2. Dodano obsługę języków EN, CZ na panelu
3. Zmniejszono maksymalne ustawienie histerezy dla temp. zadanej kotła do 5 deg
4. Zwiększono maksymalne ustawienie czasu pracy podajnika w podtrzymaniu do 30 sek
5. Zwiększono maksymalne ustawienie czasu pracy podajnika w grzaniu do 30 sek dla trybu Retortowy-Ręczny
6. Zwiększono maksymalne ustawienie czasu postoju podajnika w grzaniu do 600 sek dla trybu Retortowy-Ręczny
7. Zwiększono zakres temperatur obniżonych do 25 deg
8. Dodano rejestrację na wykresach temperatur zadanych
9. Dodano możliwość ustawienia daty i czasu na panelu
10. Dodano wyświetlanie aktualnej daty na panelu
11. Dodano wygaszacz ekranu na panelu, który automatycznie włącza się po 30 minutach. Ma to na celu ochronę wyświetlacza przed wypalaniem się pixeli.
12. Dodano obsługę wyjścia alarmowego. Pojawienie się alarmu powoduje załączenie wyjścia.
2016-04-22 14:11
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja: 1.1.12.0
Data: 2016-04-22

Opis zmian:
1. Dodano obsługę modułu radiowego
2. Dodano możliwość wyłączenia wyjścia alarmu zewnętrznego
3. Dodano możliwość wyłączenia wygaszacza na panelu 

2016-05-16 10:04
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja: 1.1.14.0
Data: 2016-05-09

Opis zmian:
1. Poprawiona obsługa kart SD
2. Poprawiona praca cykliczna pomp CO1 i CO2
3. Dodano obsługę zewnętrznego radiowego czujnika temperatury BT2 (niedługo dostępny w naszym sklepie internetowym: https://sklep.esterownik.pl/
2016-07-04 13:04
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja: 1.1.16.1
Data: 2016-07-04

Opis zmian:
1. Dodano obsługę zewnętrznych termostatów dla obwodów CO1 i CO2
2016-10-04 12:23
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.20.0
Data: 2016-10-04

Opis zmian:
1. Dodano obsługę listwy bezprzewodowej HB2
2. Dodano wykrywanie otwartego okna i reakcja urządzeń radiowych na to zdarzenie
3. Dodano możliwość zablokowania programatora w pokoju przez 1 godzine, 2 godziny lub na stałe
4. Dodano zamknięcie wszystkich głowic i siłowników gdy sterownik jest w trybie LATO
5. Dodano system lokalizacji, który umożliwia automatyczne obniżanie temperatur w pokojach po opuszczeniu zdefiniowanej strefy przez użytkownika (tylko aplikacja Android)
6. Dodano zatrzymanie pompy kotłowej gdy temperatura w kotle spadnie poniżej parametru: Temperatury załączenia pompy
7. Dodano parametr: Histereza dla trybu Auto-Lato (0.3 - 5.0 deg)
8. Zmieniono zakres ustawień parametru: Temperatura wewnętrzna niska obwodu CO1 (5 - 35 deg) 
9. Zmieniono zakres ustawień parametru: Temperatura wewnętrzna normalna obwodu CO1 (5 - 35 deg)
10. Zmieniono zakres ustawień parametru: Temperatura wewnętrzna komfortowa obwodu CO1 (5 - 35 deg)
11. Zmieniono zakres ustawień parametru: Temperatura wewnętrzna niska obwodu CO2 (5 - 35 deg)
12. Zmieniono zakres ustawień parametru: Temperatura wewnętrzna normalna obwodu CO2 (5 - 35 deg)
13. Zmieniono zakres ustawień parametru: Temperatura wewnętrzna komfortowa obwodu CO2 (5 - 35 deg)
14. Poprawki w tłumaczeniu
2017-04-07 13:44
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.22.2
Data: 2017-04-07

Opis zmian:

 * Zwiększono czas braku aktywności urządzeń radiowych do 20 minut
 * W przypadku uszkodzenia czujnika zewn. lub braku komunikacji pamiętany jest ostatni stan z trybu AUTO-LATO
 * Dodano histerezę dla spalania grupowego do przejścia na moc maksymalną
 * Domyślne ustawienia fabryczne dla zaworu 4D: czas reakcji 60 sekund: histereza 1 stopień
 * Domyślne ustawienia fabryczne w programatorze Auto-Lato: cały tydzień tryb AUTO-LATO
 * Domyślne ustawienia fabryczne mocy dmuchawy w trybie ręcznym: 45%
 * Domyślne ustawienia fabryczne mocy dmuchawy w podtrzymaniu: 45%
 * Korekta dmuchawy dla algorytmu eCoal zwiększona do +-10%
 * Domyślne ustawienia fabryczne dla spalania grupowego: MIN: 12kW (40%, 5x), MAX: 16kW (44%, 5x)
 * Zrezygnowano z histerezy +1 deg w spalaniu grupowym. Teraz przejśćie do podtrzymania następuje po osiągnięciu temp. zadanej
 * Zwiększono czas do opróźnienia zasobnika do 2000 minut
 * Dodano rejestr stats_pwr - moc kotla (tylko dla statystyk)
 * Zwiększono zakres ustawień Ilość powtórzeń dla spalania grupowego: 2-12
 * Po osiągnięciu temp 75 deg na kotle w pierwszej kolejności załączy się pompa CWU, dopiero przy 80deg załączą się pozostałe pompy
 * Dodano zabezpieczenie przed załączeniem pompy CWU jeśli temp. kotła zrówna się z temp. w zasobniku CWU
 * Zwiększono czas do wykrycia uszkodzonej zawleczki z 30 do 75 sek. Można zastosować 1 magnes zamiast 4 dla czujnika zerwania zawleczki.
 * Poprawki w usłudze DNS
 * Poprawki w usłudze DHCP - poprawne odnawianie adresu IP
 * Poprawki w usłudze SNTP - sprawdzanie statusu czy czas na serwerze SNTP jest zsynchronizowany
 * Poprawki w obsłudze listwy podłogowej HB2
 * Poprawki w obsłudze pokoi: tworzenie i usuwanie.
 * Poprawiono działanie statystyk podajnika
 * Poprawiono działanie dmuchawy: dodano płynne rozpędzanie i zwalnianie dmuchawy
 * Poprawiono działanie CWU - rejestrowanie temperatury zadanej CWU
 * Poprawiono obsługę karty SD. Wykrywanie braku karty w slocie.
 * Poprawiono logowanie.
 * Poprawiono naliczanie zużycia paliwa po wystąpieniu alarmu pusty zasobnik
 * Dodano na panelu wyświetlanie identyfikatora ID sterownika przypisanego w bazie eSterownik
 * Dodano na wyświetlaczu ikonkę informującą o zainstalowanym module radiowym
 * Zmiany w obsłudze programatorów na panelu. Przycisk (+) zmienia z poniedziałku na niedziele, (-) odwrotnie. Zapis powoduje powrót do wyboru dnia tygodnia.
 * Zmiany w nazewnictwie parametrów
 * Zmiany w tłumaczeniach

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
W przyszłym tygodniu wszystkie sterowniki podłączone do platformy będą automatycznie aktualizowane do najnowszej wersji 1.1.22.2

2018-10-11 08:42
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.28.1
Data: 2018-10-11

Opis zmian:
 * Dodano parametr dla zaworu 4D: Maksymalny kąt otwarcia zaworu
 * Dodano w Pokojach wybór obwodu CO. Po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń dla których zdefiniowano obwód CO pompa zostanie zatrzymana.
 * Dodano obsługę czujnika temperatury BT2A
 * Dodano zamykanie głowic i zaworów termoelektrycznych jeśli temperatura kotła jest poniżej progu załączenia pomp
 * Poprawiono działanie zaworu 4D
 * Pompa dodatkowa ustawiona jako mieszająca będzie wspomagała pracę zaworu 4D jako ochrona powrotu
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.2.5
Wersja panela LCD dla sterownika eCoal-B: 2.0.1.7

2019-08-28 10:48
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.30.4
Data: 2019-08-27

Opis zmian:
 * Dodano obsługę modułów rozszerzeń MR3 - dodatkowe 4 obwody CO
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.2.7
Wersja panela LCD dla sterownika eCoal-B: 2.0.1.9

2019-12-05 12:59
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.30.11
Data: 2019-12-05

Opis zmian:
 * Głowice, przekaźniki i listwy podgrzewają pokoje tylko w trybie AUTO. W ręcznym są zamknięte.
 * Poprawiono tryb AUTO-LATO po włączeniu urządzenia. Jeśli nie ma aktualnych danych z czujnika radiowego - system pozostaje w trybie LATO.
 * Zmiana zakresu ustawień parametru: Czas pracy podajnika podczas grzania (Retortowy-ręczny): Wartość maksymalna 120 sek
 * Zmiana zakresu ustawień parametru: Czas postoju podajnika podczas grzania (Retortowy-ręczny): Wartość minimalna 3 sek
 * Dodano obsługę nowych czujników radiowych z wyświetlaczem: BT5B
 * Dodano uśrednianie pomiarów z modułów rozszerzeń MR3
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.2.8
Wersja panela LCD dla sterownika eCoal-B: 2.0.1.10

2021-04-30 11:53
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.33.19
Data: 2021-04-30

Opis zmian:
 * Dodano obsługę czujników BT4 i BT4B
 * Poprawiono komunikację z czujnikiem BT5B
 * Poprawiono komunikację z listwami HB i przekaźnikami BP
 * eCoal: dodano nowe typy kotłów:
     - dla EKO pozostaje 15kW, 25kW, 35kW bez zmian
    - spalanie dla pelletu pozostaje - Pellet
    - EKO PLUS jako wspólne parametry dla całej rodziny tych modeli
    - EKO PLUS M dla starszych podajników
    - EKO PLUS+ - gama kotłów EKO++
    - EKO PLUS M: 14E, 20E, 26E - nowe reduktory
    - EKO PLUS+ 38kW - kocioł 38kW
 * Poprawiono działanie zaworu 4D i pompy CO
 * Poprawki w działaniu algorytmu spalania eCoal
 * Zwiększono zakres parametru Czas pracy podajnika z 15sek do 20sek 
 * Zwiększono zakres parametru Czas opóźnienia zamknięcia zasobnika z 60sek do 250sek
 * Dodano możliwość parowania czujników radiowych z poziomu panela LCD (czujnik zewnętrzny oraz czujniki pokojowe dla obwodów CO1-CO6)
    Jeśli wcześniej czujnik był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy należy
    w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Jeśli wcześniej czujnik radiowy był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy, należy w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia

Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.1.13

2021-10-21 18:35
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja: 1.1.34.30
Data: 2021-10-21

Opis zmian:
 * Zwiększono czas na wykrycie krańcówki podajnika do 100 sekund
 * Dodano obsługę nowych driverów dotykowych wyświetlacza LCD
 * Optymalizacja połączenia Ethernet
 * Poprawki drobnych błędów

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.


Jeśli wcześniej czujnik radiowy był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy, należy w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia

Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.1.14
Wersja panela LCD dla sterownika eCoal-B: 2.0.2.10


2021-10-29 18:32
  seba Posts: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM

Wersja: 1.1.35.0
Data: 2021-10-29

Opis zmian:
 * Dodano obsługę języka litewskiego na panelu LCD (eCoal)
 * Dodano obsługę nowych driverów dotykowych wyświetlacza LCD
 * Optymalizacja połączenia Ethernet
 * Poprawki drobnych błędów

UWAGA! Po aktualizacji sterownika do wersji 1.1.35.0 urządzenie będzię się łączyło do nowej usługi Zdalnego Dostepu. Wymaga to aktualziacji aplikacji na system Android i IOs. Więcej informacji na forum: LINK

Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku. 
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.

Jeśli wcześniej czujnik radiowy był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy, należy w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia

Wersja panela LCD dla sterownika eCoal: 2.0.1.15
Wersja panela LCD dla sterownika eCoal-B: 2.0.2.10


Users on-line: argo59, derek71, Jan46, karol555