Forum  eCoal.pl v3.5  Algorytm Wygaszenia i automatyczne włączanie cwu po podanej temperaturze kotła Subskrybuj
2022-05-07 21:04
  xMATEUSZx Posts: 12 Ostrzeżenie: 0
Po krótce czy da się ustawić coś takiego że powyżej np.70st. kotła włącza się pompa cwu i znosi ciepło kotła. I jak mieć ustawione algorytm wygaszenia kotła grzanie, podtrzymanie, zawsze? I co ogólnie to robi.
2022-05-07 22:14
  leON22 Posts: 5624 Ostrzeżenie: 3
Nie musisz nic ustawiać, fabrycznie jest już takie zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem. Przy 75st załącza się pompa CWU, a przy 80st pozostałe pompy  
Wystarczyło użyć szukajki 
dodane 2022-05-07 22:14Cyt. :
" Algorytm wygaszania kotła: sterownik analizuje temperaturę spalin (zarówno w podtrzymaniu jak i w grzaniu). Jeśli przyrost spalin np. w podtrzymaniu nie będzie wystarczający to algorytm dołoży dodatkową porcję paliwa i powietrza. Jeśli wzrost będzie wystarczający to czekamy na kolejną procedurę podtrzymania (o ile kocioł nie będzie musiał przejść w tryb grzania). Jeśli wzrost będzie za niski to wystawiamy alarm Wygaszenie kotła.
Wyłączenie algorytmu wygaszania oznacza że nie sprawdzamy co dzieje się z temp spalin jedynie powtarzamy zadane przez użytkownika parametry (w opisanym przypadku dla podtrzymania).
Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła w podtrzymaniu gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg
Analiza wygaszenia kotła w grzaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut."
Users on-line: 540520, albin99, Maxim