W związku ze zmianą usługi Zdalnego dostępu dla sterowników v3.5 konieczne jest przeniesienie swoich urządzeń na nową usługę
Więcej informacji znajdziesz na forum eSterownik.pl